Teknolojiye Daha Net Bakın - 8 Ocak 2013
  • 283 views
  • 08 Ocak 2013
  • 0
  •  

e-Devlet kullanımını tetikliyor!


Deloitte Türkiye’nin araştırmasına göre, internete duyulan güvenle e-devlet (%51) ilk sırada olmak üzere, online bankacılık işlemleri (%48) ve e-ticaret (%40) uygulamalarına olan güven de artıyor.Türkiye’de profesyonel hizmetler alanında 26’ncı hizmet yılını dolduran Deloitte Türkiye, TÜSİAD ve TBV işbirliği ile ‘e-Devlet/e-Belediye Kullanıcı Memnuniyet Araştırması-2012’ raporunu yayınladı.
e-Devlet/e-Belediye hizmeti uygulamalarına karşı duyulan güven, memnuniyet, uygulamaların kullanımının yaygınlığı, kullanım eğilimi, kullanılmama nedenleri ve uygulamalardan algılanan avantajların ortaya konduğu raporda, e-Devlet uygulamaları “zaman kazanma” ve “maliyet avantajı” açısından başarılı bulunuyor.
Araştırmaya katılanların yarıya yakınının (%45) hem e-Devlet hem e-Belediye uygulamalarında internet kullanımını güvenli buldukları belirtilen raporda, bu oranın e-Devlet kullanıcıları için %50’ye ulaşırken, e-Belediye/e-Devlet hizmetlerini kullanmayanların internete olan güvenlerinin %33’e gerilediği dolayısıyla e-Devlet kullanımının internete duyulan güven ile doğru orantılı olduğu vurgulanıyor. İnternet uygulamalarına güven açısından e-Devlet hizmetlerinden hemen sonra “online bankacılık işlemleri”(%48) gelirken, onu “online ürün/hizmet satın alımı (e-Ticaret)” (%40) takip ediyor.
e-Devlet uygulamalarının güven oranı yüksek
Rapora göre, araştırmaya katılanların %56’sı e-Devlet uygulamalarını güvenli bulurken, e-Belediye uygulamaları için güven %49 oranında gerçekleşiyor. e-Devlet kullanıcıları, %61 ile en çok SGK,  %57 ile sağlık bakanlığı ve %56 ile Nüfus Vatandaşlık İşleri’nin online uygulamalarını kullanıyor. Katılımcıların %73’ü e-Devlet uygulamalarını ‘zaman kazanma’ ve %70’i de ‘maliyet avantajı’ açısından başarılı buluyor. %45 ile ulaşım, %44 ile kültür – sanat ve %44 ile meslek ve beceri kazandırma ise e-Belediye kullanıcılarının en çok kullandığı üç uygulama olarak konumlanıyor.  
Kullanımın artırılması gerekiyor
e-Devlet hizmetleri için 6.92, e-Belediye hizmetleri için ise 5 olarak belirtilen memnuniyet düzeyinin ise Avrupa ülkelerinde 7.5 olması nedeniyle Türkiye’nin alması gereken bir yol olduğu vurgulanıyor.
Bu nedenle de hem e-Devlet hizmetlerinin kullanımını hem de memnuniyet düzeyini artırmak için raporda;
· e-Devlet/ e-Belediye hizmetlerine duyulan güvenin geliştirilmesi,
· e-Devlet hizmetlerini kullanmayan her 4 kişiden birinin web sitelerinden ve online hizmetlerin varlığından haberdar olmadığı ve bu nedenle vatandaşların bilgilendirilmesi,
·  e-Devlet hizmeti kullanmayanların %15’inin sistemi kullanmanın zor olduğunu belirtmesi, %10’unun istediği hizmeti bulamadığını ve kapsamının yeterli olmadığını belirtmesi bu konuda iyileştirme yapılması vurgulanıyor. 
teknoloji

YORUM YAP


BU YAZIYA 0 YORUM YAPILMIŞ