Teknolojiye Daha Net Bakın - 20 Ocak 2013
  • 295 views
  • 20 Ocak 2013
  • 0
  •  

30 milyon kişinin evinde internet yok!


Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Turhan Menteş, Türkiye’de bilişim sektörü değerlendirildiğinde 2012’nin son yılların en başarılı ve verimli yılı olduğunu, ancak Türkiye’de 2012 yıl sonu itibarıyla hala 30 milyondan fazla kişinin evinde internetin bulunmadığını bildirdi.Menteş, yaptığı açıklamada, bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının, dünyada hızla büyüyüp önemli oranda istihdam yaratmaya devam ettiğini belirterek, “Bilişim pazarı, Avrupa Bilgi Teknolojileri Araştırma Kuruluşu verilerine göre, 2010’da toplam 2,3 trilyon avroyu geçti. Bu büyüklük 2011’de 2,5 trilyon, 2012’de ise 2,6 trilyon avroya ulaştı” dedi.
2011’de 29 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşan Türkiye bilişim pazarının, 2012’de yüzde 6 büyüyerek 31 milyar dolara (55 milyar lira) yaklaştığına dikkati çeken Menteş, “Bunun yüzde 23’ü yazılım, yüzde 43’ü donanım ve yüzde 34’ü bilişim teknolojileri servisleri olarak gerçekleşti. 2013’te ülkemizde bilişim teknolojileri sektörünün yüzde 4,5 büyüyeceğini öngörüyoruz” diye konuştu.
Dünya ekonomisindeki küreselleşmenin getirdiği rekabet ve gelişmelerin, gelecekte küresel ekonominin en temel belirleyici ve itici gücünün bilişim teknolojileri olacağını gösterdiğini belirten Menteş, yakın gelecekte tüm iş kollarında bilişim sektörünün yüzde 65-75 oranında pay alacağının tahmin edildiğini söyledi.Bilişim toplumuna dönüşümün gerçekleşebilmesi, küresel rekabette güçlü bir Türkiye yaratılabilmesi için de bilişimin, stratejik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Menteş, sektörlerin tek başına çok başarılı olmasının mümkün olmadığını, bazı lokomotif olacak sektörlere özel önem ve öncelik verilip desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.
“Sektörün dünya ticaretindeki payı yüzde 14, Türkiye’de yüzde 3”
Büyüme üzerindeki olumlu etkisi bilinen bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü yatırımlarının, Gayri Safi Milli Hasıla (GSYH) içindeki payında yüzde 1’lik artışın bile, kişi başına geliri yüzde 1,8 artırdığına işaret eden Menteş, sektördeki üretkenliğin diğer sektörlere göre 4 kat daha yüksek olduğunu kaydetti.
Dünya Ekonomik Forumu Küresel Bilgi Teknoloji Raporu’nun, Ağyapı Hazırlık Endeksi’nde Türkiye, 2011 yılında 71. sıradan 2012 yılında 142 ülke arasında 52. sıraya yükseldiğini belirten Menteş, şöyle konuştu: “Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 için hükümetin planladığı 500 milyar dolarlık ihracat hedefi içinde bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 160 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne erişmesi hedefi var. 2023 yılında hedeflenen 2 trilyon dolarlık GSYİH içinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin payının yüzde 8 oranına ulaşmasıyla, sektörün sadece toplam faktör verimliliği artışı yoluyla sağlayacağı katkının 71 milyar dolar düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. Bu hedefi ancak yılda ortalama yüzde 8,5 büyüme ile yakalayabiliriz. Yüzde 8,5’lik büyüme, klasik ekonomik aktörlerin hiçbiri ile sağlanamaz. Bunu, sadece ve sadece bilişim teknolojilerinin etkin ve verimli kullanımıyla sağlanabiliriz. Bu kapsamda sektör sivil toplum kuruluşları olarak 3 senaryonun gerçekleşebileceğini öngörüyoruz. Mevcut büyüme temposu ve politikaların devamı sayılacak olağan senaryoya göre, yüzde 4,5’lik büyümeyle bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, GSYH içinde yüzde 5 pay alır. Türkiye’nin uygun politikalar izlediği zaman ulaşabileceği hedef olan gerçekçi senaryoya göre de yüzde 6,5’lik büyüme yaşanabilir. O zaman bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün, GSYH içinde yüzde 6 olur.”
“Son yılların en başarılı ve verimli yılı 2012”
STK’lar olarak Türkiye’nin 2023 yılına ilişkin hedeflerine ulaşabilmesini sağlayacak, olası fakat gerçekleştirilmesi oldukça zor olan Atılım Senaryosu’na göre yüzde 8,5’lik büyümenin gerçekleştirilmesi gerektiğini bildiren Menteş, bu büyüme oranında ise bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün, GSYH içinde yüzde 6,5 pay alacağını kaydetti.
“Türkiye’de bilişim sektörü değerlendirdirildiğinde 2012’nin son yılların en başarılı ve verimli yılı olduğunu söyleyebiliriz” diyen Menteş, ancak Türkiye’de 2012 yıl sonu itibarıyla hala 30 milyondan fazla kişinin evinde internetin bulunmadığını ifade etti.
Avrupa ülkelerinde bilişim okur-yazarlığı yüzde 72 düzeyindeyken, Türkiye’de bu oranın yüzde 40’larda olduğuna dikkati çeken Menteş, mevcut bilgi teknolojileri kullanımının kapsamı değişmedikçe Türkiye’nin bu alanda sadece bir tüketici olmaya devam edeceğini söyledi.
Sektörünün büyümesi için yapılması gerekenler
Menteş, TBD olarak bilişim sektörünün büyümesi için yapılması gerekenlerden bazılarını ise şöyle sıraladı: “Telekomünikasyon sektöründe rekabet stratejisi değişmeli, Kablo TV şebekesi yeni girişimcilere açılmalı, mobil sektördeki verimlilik ve karlılık sorunlarını çözmek için önlem alınmalı, TÜBİTAK Ar-Ge desteklerindeki sorunlar çözülmeli, bilişim projelerine daha çok pay ayrılmalı, Ar-Ge yatırımları ve inovatif şirketler desteklenmeli, KOBİ’lere Hak Ediş usulü yapılan ödemelerin yol açtığı sorunlar çözülmeli, lisanslama, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmeli, vergilendirme mevzuatı yerli sanayiyi/sermayeyi koruyacak şekilde değiştirilmeli, 2023 hedefleri için robotik, nano teknoloji, tele tıp gibi bilişim alanlarına yönelmeli, bilişim sektörü için tek muhatap olmalı, bilişime talep artırılmalı, devlet ve özel sektör arasındaki haksız rekabete son verilmeli, bilişim işbirliği projelerinde yeni yöntem arayışları geliştirilmeli, güvenli internet konusunda uluslararası işbirliğine gidilmeli, yasal altyapı ihtiyaçları karşılayacak düzeye getirilmeli, kişisel veriler ve gizliliğin korunması yasalarla teminat altına alınmalı, bilişim sektöründe uluslararası standartlar, takım çalışması ve pazarlama faaliyetlerine önem verilmeli, eğitim politikaları istihdam yaratılmasına dönük olmalı.”
teknoloji

YORUM YAP


BU YAZIYA 0 YORUM YAPILMIŞ